1. Przejdź do głównej zawartości
  2. Przejdź do stopki

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

dr hab. Barbara Literska, prof. UZ

KAZ_4264r_pp

Barbara Literska, teoretyk muzyki, muzykolog

Posiadane dyplomy i stopnie naukowe:

  • muzyk instrumentalista (flecista), Państwowa Szkoła Muzyczna II st. we Wrocławiu (1987),
  • magister sztuki w zakresie teorii muzyki (dyplom z wyróżnieniem), Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (1992), promotor: Prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil,
  • doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, Uniwersytet Warszawski (2003), promotor: Prof. dr hab. Maciej Gołąb,
  • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, Uniwersytet Wrocławski (2013).

Publikacje

  • Tadeusz Baird. Kompozytor, dzieło, recepcja, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2012.
  • Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne, Musica Iagellonica, Kraków 2004.
  • Krytyka muzyczna – teoria, historia, współczesność, red. M. Bristiger, R. Ciesielski, B. Literska, J. Guzy-Pasiak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.
  • Przestrzenie recepcji muzyki współczesnej, red. B. Literska, R. Ciesielski, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008.

Ponadto wiele artykułów (m.in. Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Chopina. Próba systematyki, „Muzyka” 1997, nr 4; Godowsky’s “Studien über die Etüden von Chopin” – between the assumptions and their realization, „Muzyka” 2010, nr 3) oraz rozdziałów w monografiach (m.in. Chopin w szkole XXI wieku, [w:] Chopin w kulturze polskiej, Wrocław 2009; Pamięć ukryta w dźwiękach – Tadeusz Baird wobec wojennej traumy, [w:] Pamięć czasu Zagłady: 1939-2009, Zielona Góra 2011).

Barbara Literska jest obecnie zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Teorii Muzyki (w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego). Realizuje zajęcia dydaktyczne z zakresu teorii muzyki na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Jazz i muzyka estradowa. W swej dotychczasowej pracy w Uniwersytecie piastowała wiele funkcji: była kierownikiem Zakładu Teorii Muzyki, Zastępcą Dyrektora Instytutu Kultury i Sztuki Muzycznej, Prodziekanem ds. nauki Wydziału Artystycznego. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Artystycznego (2016-2020).

Barbara Literska jest ekspertem MENiS i konsultantem CEA w zakresie teorii muzyki.

Kontakt:

Informacje:

http://miesiecznik.uz.zgora.pl/wydawnictwo/miesiecznik06-2016/04.pdf

http://imu.uz.zgora.pl/instytut-muzyki/5722/

Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. prof. Zygmunta Szafrana 19

Zielona Góra

65-516

Polska

Adwokat Gdynia o whisky

Realizacja: Dab Hand Studio

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij