1. Przejdź do głównej zawartości
 2. Przejdź do stopki
Ręce pianisty

Zobacz pozostałe aktualności →

Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuki Muzycznej

Rekrutacja

Studia I stopnia

Są to studia 3-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata sztuki. O przyjęcie na studia ubiegać mogą się osoby posiadające świadectwo maturalne.

Zasady rekrutacji:

W Etapie 1 (0-80 punktów) kandydat wykonuje trzy zadania:

 • grę na dowolnym instrumencie: wykonanie jednego utworu (w dowolnej stylistyce: klasycznej, pop, i inn.): 0-30 pkt.,
 • śpiew: wykonanie jednego utworu (w dowolnej stylistyce: klasycznej, pop, i inn.): 0-30 pkt.,
 • sprawdzian ogólnych predyspozycji muzycznych (poczucie rytmu, słuch muzyczny, itp.): 0-20 pkt.

Warunkiem przejścia do Etapu 2 jest uzyskanie co najmniej 40 punktów za Etap 1.

W Etapie 2 kandydat otrzymuje punkty za jeden z wybranych przedmiotów maturalnych: język polski, historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie. Dokładne informacje o sposobie przeliczania punktów podczas rekrutacji znajdują się TUTAJ.

W przypadku kandydatów przyjętych na studia wymagane jest orzeczenie lekarza medycyny pracy stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów.

 

Limit miejsc: 17
Kalendarz rekrutacji

 • Przyjmowanie dokumentów: od 20 czerwca 2016 do 11 lipca 2016
 • Egzamin praktyczny: 14 lipca 2016, godz. 10:00, Instytut Muzyki, ul. prof. Z. Szafrana 19
 • Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia: 19 lipca 2016 (po godz. 14:00)

 

 

Jeśli chcesz złożyć dokumenty lub zasięgnąć informacji WEJDŹ TUTAJ.

 

Studia II stopnia

Są to studia 2-letnie kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra sztuki. Uprawnione do podjęcia studiów II stopnia są osoby, które mają tytuł magistra lub licencjata tego samego kierunku lub kierunku pokrewnego. Kierunek ukończonych studiów Wychowanie muzyczne, uważany jest za ten sam kierunek studiów co Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Za kierunki pokrewne uważa się:

 • Dyrygentura,
 • Instrumentalistyka,
 • Jazz i muzyka estradowa,
 • Kompozycja,
 • Teoria muzyki,
 • Wokalistyka.

Proces przyjęcia na studia obejmuje praktyczne zadania muzyczne na poziomie licencjata sztuki, tj.:

 • Grę na fortepianie,
 • Czytanie nut a ‚ vista głosem i na fortepianie,
 • Analizę dzieła muzycznego,
 • Dyrygowanie.

W Etapie 2 brany jest pod uwagę wynik ukończenia studiów I stopnia wpisany do dyplomu i zgodność (albo pokrewieństwo) kierunku ukończonych studiów z wybranym kierunkiem studiów II stopnia.

 

Limit miejsc: 17
Kalendarz rekrutacji

 • Przyjmowanie dokumentów: od 20 czerwca 2016 do 11 lipca 2016
 • Egzamin praktyczny: 14 lipca 2016, godz. 10:00, Instytut Muzyki, ul. prof. Z. Szafrana 19
 • Ogłoszenie list osób przyjętych i nieprzyjętych na studia: 19 lipca 2016 (po godz. 14:00)

 

 

Informacje dotyczące składania dokumentów i procedury rekrutacji  (w tym punktacji) znajdują się na stronie: www.rekrutacja.uz.zgora.pl

Instytut Muzyki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego

ul. prof. Zygmunta Szafrana 19

Zielona Góra

65-516

Polska

Adwokat Gdynia o whisky

Realizacja: Dab Hand Studio

Serwis wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki. Zamknij